K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2023. évi negyedik negyedéves beszámolóján a munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

A Minőségirányítási kézikönyv átnézésre és javításra került, a kommunikációra vonatkozó fejezetek felülvizsgálata részben megtörtént, a folyamatok felülvizsgálata és a stratégia véglegesítése folyamatban van. A Primer kutatások munkacsoport közreműködésével a 2023. évi hallgatói igény- és elégedettségi mérés adatainak összesítése megtörtént, az elemzés javítása és módosítása zajlik.

A Folyamatirányítási munkacsoport a feladatkataszterrel kapcsolatos feladatokat elvégezte, a könyvtárvezetők meghatározták az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) kulcsfolyamatait.

A Kommunikációs munkacsoport a honlapon, az EKSZ-hírlevélben és a Kolibri-levelezőlista 3 hónap – 3 percben című rövidfilmjén keresztül tájékoztatást nyújtott a munkacsoportok által elvégzett feladatokról és elért eredményekről, valamint hozzájárult a K21 beszámoló napok találkozóinak előkészületei és adminisztrációja sikeréhez.

A Zöld könyvtár munkacsoport érzékenyítő tréninget szervezett ősszel az EKSZ munkatársai részére, melynek keretében Irány a „zöld könyvtár”! és Zöld könyvtárak – nemzetközi kitekintés címmel hangzottak el előadások, gondolatébresztő beszélgetésekre és egy kvízjátékra is sor került.

A könyvtárvezetők a negyedik negyedévben öt ülést tartottak, melyeken egyeztettek többek között a teljesítményértékelési rendszer értékelési skálájának módosításáról, az új minőségcélokról, az EKSZ feladatkataszteréről, a kulcsfolyamatokról, a Koordinációs Bizottságok munkaterveiről és a papír alapú szakdolgozatok digitalizálására irányuló projektről.

Az EKSZ munkatársai nyáron stratégiaalkotó workshopon vettek részt. A tervek szerint a közös munka 2024 februárjában folytatódik.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL