K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2024. évi első negyedéves beszámolóján a munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

Minden munkacsoport határidőre elkészítette a 2023. évi beszámolóját. A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság éves beszámolóját a Könyvtári Tanács jóváhagyta. A minőségügyi felelősök elkészítették a tagkönyvtárak minőségfejlesztési jelentéseit, a lezárt NMSZ dokumentumait feltöltötték a Teams-felületre. Folyamatban van az EKSZ minőségfejlesztési jelentésének elkészítése.

A Primer kutatások munkacsoport elkészítette a 2023. évi hallgatói igény- és elégedettségi mérés adatairól készült elemzést, amelyet a könyvtárvezetők elfogadtak, a Könyvtári Tanács tájékoztatása után a dokumentum feltöltésre került az EDIT-be és a honlapunkon is elérhető. A Folyamatirányítási munkacsoport a Minőségirányítási kézikönyv folyamatokra vonatkozó fejezetének felülvizsgálatán és a módosításán dolgozik.

A Kommunikációs munkacsoport a honlapon, az EKSZ-hírlevélben és a Kolibri-levelezőlista 3 hónap – 3 percben című rövidfilmjén keresztül tájékoztatást nyújtott a munkacsoportok által elvégzett feladatokról és elért eredményekről, valamint hozzájárult a K21 beszámoló napok találkozóinak előkészületei és adminisztrációja sikeréhez. A Zöld könyvtár munkacsoport megkezdte a környezettudatossági felmérés felülvizsgálatát.

A könyvtárvezetők az első negyedévben öt ülést tartottak, melyeken egyeztettek többek között a szakdolgozatok digitalizálási projektjének kezdeti lépéseiről és egyéb aktuális feladatokról Elkészültek a tagkönyvtárak 2023. évi beszámolói, disszeminációs jelentései, az idei munkatervei és beiskolázási tervei. Elfogadásra került a koordinációs bizottságok és az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) beszámolója és munkatervei, valamint egy ad hoc munkacsoport javaslatai alapján elfogadták a TÉR értékelési skála módosításait. Az EKSZ stratégiaalkotó workshopra a tavaszi félév végén kerül sor a tervek szerint.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL