K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2022. évi első negyedéves beszámolójára személyes megbeszélés keretében került sor. A munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság Szabó Judit, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtárának minőségügyi felelőse részére nyugdíjba vonulása alkalmából köszönetét fejezte ki példaértékű munkájáért.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) új stratégiájának előkészítéséhez a bizottság elemzőcsoportokat alakított ki, melyekben a tagok meghatározott témakörök mentén vesznek részt a feladatvégzésben. A minőségfejlesztési jelentés és a Nem megfelelő szolgáltatásokról (NMSZ) szóló jelentések kiértékelése folyamatban van.

A Könyvtárhasználati kisokos a speciális szükségletű hallgatók részére nyújtott szolgáltatásainkról felkerült az EDIT-repozitóriumba, a marrákesi szerződéssel kapcsolatos teendők megbeszélése napirenden szerepel.

A Primer kutatások munkacsoportja segítséget nyújtott az EKSZ-tagkönyvtárak felhasználóképzéseihez kapcsolódó elégedettségi kérdőívek felülvizsgálatához és egységesítéséhez. Az ELTE Minőségügyi Irodával együttműködve módosításra került a hallgatói igény- és elégedettségi mérés. A folyamatauditok összesítésén, az adatlapok, a folyamatmenedzsment-űrlap és a kitöltési útmutató felülvizsgálatán a folyamatirányítási munkacsoport intenzíven dolgozik.

Rövid összefoglaló film került kiküldésre 3 hónap – 3 percben címmel a K21 beszámoló nap során a munkacsoportok által elvégzett feladatokról és elért eredményekről. A Kolibri-levelezőlistán munkatársaink tájékoztatást kaptak az aktuális információkról, közösségi programokról. A Könyvtár Café keretében tavasszal a Silent book kiállítás megtekintésére invitáltuk az ELTE könyvtárosait.

Az ELTE EKSZ és az ELTE EKL 2021. évi beszámolójáról és az Emmi felé történő továbbításáról tájékoztatást küldtünk az egyetem vezetése, a dékánok, dékánhelyettesek és kari könyvtárvezetők részére. Honlapunkon és közösségi oldalainkon beszámoltunk eredményeinkről, szolgáltatásfejlesztéseinkről és rendezvényeinkről.

A „virtuális Zöld könyvtár” kialakításához az anyaggyűjtés és rendszerezés munkálatai zajlanak. A könyvtárvezetők elkészítették a tagkönyvtárak munkaterveit, disszeminációit, statisztikai jelentéseit és beszámolóit. Egyhangúlag elfogadták a koordinációs bizottságok, a tagkönyvtárak és az EKSZ beszámolóját, valamint a Dokumentumrendezési projektjelentést. Egyeztettek a 2022-re tervezett RFID-beszerzésekről, a WebApp további kiegészítéséről és a szakdolgozatok archiválásáról.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

 

 

 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL