K21 beszámoló nap – Eredmények a minőségfejlesztés tükrében

A K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 2023. évi első negyedéves beszámolóján a munkacsoportok vezetői számot adtak az elmúlt negyedév eredményeiről, a folyamatban lévő munkákról és változásokról.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) új stratégiájának előkészítéseként a makrokörnyezeti elemzések eredményeit a csoportvezetők, illetve a csoportok képviselői ismertették az ülés keretében. A bizottság a gazdasági, jogi, politikai, társadalmi, valamint technikai és technológiai elemzések tartalmát elfogadta.

Az EKSZ minőségfejlesztési jelentése és a Nem megfelelő szolgáltatásokról (NMSZ) szóló jelentések kiértékelése elkészült a Minőségkoordinálási munkacsoport közreműködésével. Az Akadálymentes könyvtár munkacsoport új tagokkal bővült. A tervek szerint a csoport szervezésével a kora nyári időszakban az autizmus témájában érzékenyítő tréningre kerül sor.

A Primer kutatások munkacsoport által összeállított 2022. évi hallgatói igény- és elégedettségi mérés elemzése elérhetővé vált az EDIT intézményi repozitóriumban. A 2023. évi felmérés könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó kérdései az ELTE Minőségügyi Irodával együttműködve véglegesítésre kerültek. 2022. év végén került sor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az átfogó munkatársi felmérésre. Az ELTE Minőségügyi Irodája által továbbított felmérési eredmények és adatok összesítése folyamatban van. Az elektronikus tartalmak használatára vonatkozó felméréshez kapcsolódó kérdőív kidolgozásra került, melynek célja a hallgatók, az oktatók és a kutatók internetes keresési szokásainak feltérképezése, valamint az egyetemen jelenleg elérhető elektronikus tartalmakhoz kapcsolódó elégedettség, elvárások és igények számbavétele.

A Folyamatirányítási munkacsoport a feladatkataszterben szereplő feladatok egységesítését végzi. A Zöld könyvtár munkacsoport pedig egy virtuális zöld könyvtár kialakításán dolgozik, mely a honlapon is elérhetővé válik. Őszre zöld érzékenyítő tréninget terveznek.

A Kommunikációs munkacsoport a honlapon, az EKSZ-hírlevélben és a Kolibri-levelezőlista 3 hónap – 3 percben című rövidfilmjén keresztül tájékoztatást nyújtott a munkacsoportok által elvégzett feladatokról és elért eredményekről, valamint hozzájárult a K21 beszámoló napok találkozóinak előkészületei és adminisztrációja sikeréhez.

A könyvtárvezetők az első negyedévben hat online ülést tartottak, melyeken egyeztettek többek között az EKSZ és tagkönyvtárak beszámolóiról, az RFID-beszerzésekről, az EKSZ kommunikációs szabályzatáról, a képzési tervekről, az asszimilációs dokumentumokról, a hallgatói elégedettségnövelés érdekében célzott szolgáltatásfejlesztésekről és a teljesítményértékelésről.

A K21 Minőségügyi Koordinációs Bizottság eredményeiről és újabb fejlesztéseinkről honlapunkon hamarosan friss hírrel jelentkezünk.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL