„Elkötelezettség a Kiválóságért” tanúsítványt nyert az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ)

Magyarországon első könyvtárként az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) nyerte el az EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” tanúsítványt.

Az EFQM (European Foundation for Quality Management – Európai Minőségmenedzsment Alapítvány) egy 1988-ban tizennégy élenjáró európai nagyvállalat által létrehozott, tagsági rendszeren alapuló nonprofit szervezet, melynek küldetése, hogy a hosszú távon fenntartható kiválóság ösztönzője és zászlóvivője legyen Európában. A szövetség által képviselt EFQM-modell egy olyan világszerte elismert keretrendszer, amely segíti az intézményeket a változáskezelésben és a teljesítménynövelésben.

Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálata elkötelezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott stratégiai célkitűzések megvalósítása, a folyamatos minőségfejlesztés és a kiemelkedő eredmények elérése iránt, ezért az ELTE EKSZ 2020 februárjában pályázatot nyújtott be az Elkötelezettség a Kiválóságért tanúsítvány (Comitted to Excellence Validation) megszerzése céljából az EFQM magyarországi szervezetéhez. A pályázati folyamat részeként áprilisban az EFQM-modell alapján valamennyi kari könyvtár és az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár is elvégezte az önértékelést, online űrlapok kitöltésével. Az önértékelésben mintegy negyven könyvtáros vett részt. Az eredmények értékelése során a könyvtárvezetők a fejlesztési javaslatok közül három projekt megvalósítását tűzték ki célul, melyek munkatársaink széleskörű összefogásával és hatékony együttműködésével teljesültek.

Az önértékelést követő hat hónapban kidolgozásra került az Egyetemi Könyvtári Szolgálat valamennyi könyvtárát átfogó asszimilációs projekt és a teljesítményértékelési rendszer dokumentációja. A két projekt a munkatársak elégedettségének növelését és hatékony munkavégzésének támogatását célozza meg, az egész szervezet jobb működése érdekében. Az EKSZ kommunikációjának fejlesztését célzó projekt keretében kérdőíves felmérések alapján intézkedési terv készült. A jövőben az EKSZ portál felületének és könyvtári honlapjaink átalakításával, új kommunikációs eszközök és csatornák bevonásával, az elért eredményeinket, megújult, korszerű szolgáltatásainkat és a működésünkhöz kapcsolódó információkat hiteles és széles palettán tervezzük közzé tenni az ELTE-polgárok és partnereink számára.

Pályázatunk alapján a három sikeresen bevezetett fejlesztési projekt dokumentációjának szakmai értékelését és elbírálását követően intézményünk három évre szóló EFQM "Elkötelezettség a Kiválóságért" tanúsítványt szerzett. Az elismerés elnyerésével az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat hazánkban úttörőnek tekinthető a könyvtárak sorában.

Az EFQM pályázatához kapcsolódó dokumentumok az ELTE Digitális Intézményi Tudástárában (EDIT) a https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/51360 linken elérhetőek. További részletek eredményeinkről az ELTE honlapján találhatóak.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL