Magyar Tudományos Művek Tára a magyar szerzők tudományos publikációinak és az azokat idéző közleményeknek a hiteles bibliográfiai adatbázisa.

Az ELTE dolgozóinak MTMT-vel kapcsolatos kötelezettségeit a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás és az ahhoz kiadott Tájékoztató segédlet tartalmazza.

Az MTMT működtetésének szakmai irányítását az Egyetemi Könyvtár látja el. 

Az ELTE oktatói és hallgatói az MTMT oldalán önállóan regisztrálhatnak a rendszerbe, a feltöltéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kéréseikkel és kérdéseikkel elsősorban a kari, intézeti koordinátorokat és adminisztrátorokat kereshetik.

Az egyes karok és szervezeti egységek MTMT koordinációjával kapcsolatban az egyes könyvtárak weboldalain találnak részletes tájékoztatást.

MTMT intézményi koordinátorok és adminisztrátorok

Központi tájékoztatás és adminisztráció

mtmt@lib.elte.hu (Szabó Dóra)

Az ELTE oktatói és hallgatói az MTMT oldalán önállóan regisztrálhatnak a rendszerben, a feltöltéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kéréseikkel és kérdéseikkel elsősorban a kari, intézeti koordinátorokat és adminisztrátorokat kereshetik.

Állam- és Jogtudományi Kar:

Részletes információk az ÁJK honlapján

Szekér Ildikó (könyvtáros)
E-mail: szeildiko@ajk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 3166

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

BGGYK kari koordinátor:

Bergmann Krisztina (könyvtárigazgató)
E-mail: bergmann.krisztina@barczi.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5538

BGGYK kari adminisztrátor:

Sot Ferenc (könyvtáros)
E-mail: sot.ferenc@barczi.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5505

Bölcsészettudományi Kar

Részletes információk a BTK honlapján

BTK kari adminisztrátor - Germanisztikai Intézet, Régészettudományi Intézet adminisztrátor:

Markó-Markechné Zelei Edit (könyvtáros)
E-mail: zelei.edit@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 2911

BTK - Filozófia Intézet, Filozófiatudományi Doktori Iskola adminisztrátor:

Hartl Veronika (könyvtáros)
E-mail: hartl.veronika@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5192

BTK - Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Nyelvi Közvetítés Intézete adminisztrátor:

Kulcsár-Tabajdi Teodóra (könyvtáros)
E-mail: tabajdi.teodora@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 2355

BTK - Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Irodalomtudományi Doktori Iskola adminisztrátor:

Zahari István (könyvtáros)
E-mail: zahari.istvan@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5120

BTK - Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Nyelvtudományi Doktori Iskola adminisztrátor:

Zádori Zsófia (könyvtáros)
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5160

BTK - Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Angol-Amerikai Intézet adminisztrátor:

Szigeti Krisztina (könyvtáros)
E-mail: szigeti.krisztina@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 2355

BTK - Művészettörténeti Intézet, Távol-keleti Intézet adminisztrátor:

Ágai Ágnes (könyvtáros)
E-mail: agai.agnes@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5159

BTK - Néprajzi Intézet, Történelemtudományi Doktori Iskola adminisztrátor:

Kopaszné Szincsok Éva Ildikó (könyvtáros)
E-mail: szincsok.ildiko@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5203, 5142

BTK - Ókortudományi Intézet Intézet adminisztrátor:

Pártay Kata (könyvtáros)
E-mail: partay.kata@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5445

BTK - Orientalisztikai Intézet adminisztrátor:

Kedvessy Eszter (tanszéki előadó)
E-mail: kedvessy.eszter@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5397

BTK - Romanisztikai Intézet adminisztrátor:

Pohl Éva (könyvtáros)
E-mail: pohl.eva@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5768

BTK - Szláv és Balti Filológiai Intézet adminisztrátor:

Rágyanszki György (tanársegéd)
E-mail: ragyanszki.gyorgy@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5252

BTK - Történeti Intézet adminisztrátor:

Zámodicsné Jókuti Andrea (könyvtáros)
E-mail: z.jokuti.andrea@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5159

BTK - Nemzetközi hallgatók adminisztrátora:

Mester Anna (könyvtáros)
E-mail: mester.anna@btk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5159

Gazdaságtudományi Kar

GTK adminisztrátor:

Pataki Fruzsina (informatikus könyvtáros)
E-mail: pataki.fruzsina@lib.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 3432

Informatikai Kar

IK kari koordinátor:

Németh Gabriella (könyvtárvezető)
E-mail: nemethg@inf.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8567, 8139

IK adminisztrátor:

Szabó Tibor (könyvtáros)
E-mail: szatibor@inf.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8567

Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletes informcációk a PPK honlapján

PPK - Neveléstudomány adminisztrátor:

Dömsödy Andrea (könyvtáros)
E-mail: domsody.andrea@ppk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 3807

PPK - Pszichológia adminisztrátor:

Horváth Klára (könyvtáros)
E-mail: horvath.klara@ppk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 5665

Savaria Egyetemi Központ (Szombathely)

SEK adminisztrátor:

Ibriksz József (informatikus könyvtáros)
E-mail: ibriksz.jozsef@sek.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: +36-94-504-368

SEK adminisztrátor:

Nagyné Korompai Kyri (könyvtáros)
E-mail: nagyne.korompai.kyri@sek.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: +36-94-504-368

Társadalomtudományi Kar

TÁTK kari koordinátor:

Egri Krisztina (könyvtárvezető)
E-mail: egri.krisztina@tatk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 6879

TÁTK kari adminisztrátor:

Nagy Tímea (könyvtáros)
E-mail: nagytimea@tatk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 6153

Tanító- és Óvóképző Kar

TÓK kari adminisztrátor:

Kontra Dávid (segédkönyvtáros)
E-mail: kontra.david@tok.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 6955

Természettudományi Kar

Részletes információk a TTK honlapján

TTK kari koordinátor:

Csámer Iván (könyvtáros)
E-mail: mtmt@ttk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8031

TTK - Fizikai Intézet adminisztrátor:

Solti Rebeka (informatikus könyvtáros)
E-mail: mtmt@ttk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8562

TTK - Kémiai Intézet adminisztrátor:

Lövei Anett (informatikus könyvtáros)
E-mail: mtmt@ttk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 6131

TTK - Matematikai Intézet adminisztrátor:

Szabó Regina (könyvtári asszisztens)
E-mail: mtmt@ttk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8562

TTK - Földrajz- és Földtudományi Intézet adminisztrátor:

Csámer Iván (könyvtáros)
E-mail: mtmt@ttk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8031

TTK - Biológiai Intézet adminisztrátor:

Szabó Regina (könyvtári asszisztens)
E-mail: mtmt@ttk.elte.hu
Telefon/ELTE mellék: 8562

 

Illusztráció szerzője, forrása:
https://www.mtmt.hu/