Kölcsönzés

Ki kölcsönözhet?

Minden, a könyvtárba beiratkozott, 18 évnél idősebb magyar és külföldi állampolgár, illetve 14. életévét betöltött középiskolás diák kölcsönözhet.
Kölcsönözni csak személyesen, érvényes kölcsönzőjeggyel tud.

Fogyatékossággal élő személyek helyett egy általuk írásban meghatalmazott személy is kölcsönözhet.

Mit kölcsönözhetek?

Az online katalógusban szereplő, minden kölcsönözhető státuszú dokumentum kölcsönözhető.

Nem kölcsönözhető dokumentumok:

 • a szabadpolcon elhelyezett, nem kölcsönözhető dokumentumok;
 • a bekötött folyóiratok;
 • a folyóiratok legfrissebb számai;
 • a hanglemezek.

Mennyit kölcsönözhetek?

A kölcsönözhető dokumentumok száma a könyvtári tagság típusától függően változik.

Az ELTE hallgatói 25 kötetet, az ELTE oktatói és dolgozói 60 kötetet, nem ELTE polgárok pedig egyidejűleg 15 kötetet kölcsönözhetnek.

Mennyi időre kölcsönözhetek?

A kölcsönzési idő hosszáról a katalógusadatok adnak tájékoztatást. Normál kölcsönzés esetében az ELTE nappali tagozatos hallgatói és a nem ELTE-polgárok 1 vagy 3 hétre, az ELTE levelezős hallgatói 1 vagy 4 hétre kölcsönözhetnek.

A tartós használatra (egy szemeszterre) kiadható művek listája szorgalmi időszakonként változik; kölcsönzésükkel növelhető a kölcsönözhető dokumentumok száma.

A katalógusban helyben használhatónak jelölt (olvasótermi) könyvek a könyvtár zárvatartási idejére kölcsönözhetők.

Mi történik, ha lejár a kölcsönzés határideje?

Amennyiben megadta nekünk email-címét, a kölcsönzési határidő lejárata előtt két nyitvatartási nappal emlékeztető e-mailt küldünk. A határidő lejárati napján értesítő e-mailt küldünk, amely után még 3 naptári nap türelmi idő áll rendelkezésére, hogy késedelmi díj felszámítása nélkül visszahozza a kölcsönzött dokumentumokat

A kikölcsönzött dokumentumok visszaadhatók:

 • személyesen az I. emeleti kölcsönző pultnál;
 • postai küldemény formájában. A könyvtár címe: ELTE Egyetemi Könyvtár  és  Levéltár  Savaria  Könyvtár  és Levéltár, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, a kölcsönzés időtartama 5, tartós kölcsönzésű dokumentum esetén 2 alkalommal meghosszabbítható.

A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok után naponta 60 Ft késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj számításába minden naptári nap beleszámít.

Késedelmi és pótlási díjak

 • Késedelmi díj: 60 Ft/naptári nap/dokumentum.
 • Felszólító levél küldésének költsége: 200 Ft adminisztrációs díj + a mindenkori postai díj.
 • Tartozások behajtásának adminisztrációs díja: 3000 Ft.
 • Könyv pótlásának adminisztrációs díja: 2000 Ft.
 • Elveszett érvényes olvasójegy pótlása: 500 Ft.

 

Részletes szabályzat és díjtételek