Janus Pannonius a humanizmustól a barokkig

Csezmicei János pécsi püspök, írói nevén Janus Pannonius (1434–1472), az első magyar humanisták és könyvgyűjtők egyike volt. Itáliában töltött évei során nemcsak magas szintű görög tudásra és kánonjogi ismeretekre tett szert, hanem ekkor született verseinek jó része is. Számos humanista műveltségű ismerőst, barátot szerzett, akik közül többel Magyarországra való visszatérése után is tartotta a kapcsolatot. Költeményei a XVI. század elejétől kezdve nyomtatásban is megjelentek, ezeknek köszönhetően Janus Pannonius az addigiaknál is szélesebb körben ismert lett Európa-szerte. Egykori könyvtárának becses darabján, a XI. századi, Bizáncból származó, görög nyelvű evangéliumoskönyvön kívül az Egyetemi Könyvtár számos olyan dokumentumot őriz, melyek közvetlen vagy közvetett módon Janus Pannoniushoz kötődnek. Kamaratárlatunkon részint a költő itáliai ismerőseihez (Galeotto Marzio, Marsilio Ficino) és írói hagyatékának első felkutatóihoz (Váradi Péter, Brodarics István) kapcsolódó, nyomtatott könyveket és egy kéziratot, részint műveinek öt különböző, XVI. és XVIII. századi külföldi és hazai kiadását tekinthetik meg az érdeklődők.

A kiállítás a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 2022. november 11-ig hétköznapokon 10.00 és 15.00 óra között látogatható. Jelentkezni a titkarsag@lib.elte.hu e-mail címen lehet.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár (Egyetemi Könyvtár Inc. 65) IX. Gergely pápa, Bernardus Bottonius (comm.), [Decretales] Venetiis [Venezia]: impensa atque industria singulari Nicolai Ienson Gallici, millesimo CCCCLXXVIIII. die octavo Maii [1479], fol.2r