Mozaikok az ELTE örökségéből – 2024. január

A hónap műtárgya – Szilágyi Sándor-emlékérem

Az előlap éremképe idős, szakállat és bajszot viselő férfi balra tekintő mellképét ábrázolja. Az éremkép alatt a készítő (Anton Scharff) neve, a bal oldalon felirat: „AET LXX”. Az elő- és hátlap pereme is gyöngysor motívummal díszített.

A hátlap éremképe vízszintesen osztott. A felső mezőben három alak látható könyvek és földgömb között. A mező bal oldalán Szilágyi Sándor történészi tevékenységéhez kapcsolódó nevek olvashatóak: „BÁTHORY / BETHLEN / RÁKÓCZY”. Az alsó mezőben az Egyetemi Könyvtár épülete látható, felette az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ekkor Budapesti Tudományegyetem) címere, valamint a körmöcbányai pénzverde verdejegye látható. A mező bal oldalán felirat: „RERUM HUNGARICARUM AC TRANSSYLVANICARUM INDIGATORI INDEFESSO 1897”.

Szilágyi Sándor (1927–1899) történész 70. születésnapja alkalmából készített bronz emlékérem. Az érmet tisztelői a Magyar Történelmi Társulat 1897. június 21-i ülésén adták át. Szilágyi Sándor kutatói tevékenysége során a kora újkori magyar és erdélyi témaköröket dolgozott fel, 1878-tól haláláig az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ekkor Budapesti Tudományegyetem) Egyetemi Könyvtárának igazgatói tisztségét töltötte be.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár – Egyetemtörténeti Gyűjtemény