150 éves a középiskolai tanárképzés – Trefort-konferencia az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium az idei évben alapításának 150. évfordulóját ünnepelte, s az iskola története szempontjából jelentős nyolc, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár állományában őrzött nyomtatványt fogadott örökbe.

A Trefort Gimnázium alapításakor a „Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziuma” nevet kapta. Az 1872-ben életre hívott intézményben elsőként indulhatott el Magyarországon a tanárjelöltek gyakorlati képzése, s mint ilyen Európában is az első volt. A jubileum alkalmából 150 éves a középiskolai tanárképzés címmel szervezett konferencia egyik helyszínéül könyvtárunk Díszterme szolgált, melyben egykor néhány tanév erejéig a gimnázium is helyet kapott.

Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója köszöntőjében kifejezte köszönetét Csapodi Zoltán igazgató részére a könyv-örökbefogadási program keretében nyújtott  nagyvonalú támogatásáért, mely szimbolikus gesztusként egyfajta jóvátételül is szolgált a könyvtár által a mintegy 150 évvel ezelőtti kényszerű társbérlet ideje alatt elszenvedett kellemetlenségekért, mint például a természettan oktatása érdekében végzett boncolások, vagy az egyik tanteremben egykor kiütött tűz. További izgalmas részleteket és korabeli feljegyzéseket a két intézmény közös történetéről Érdekességek, ritkaságok rovatunkban olvashatnak.

A szekció előadói, ifj. Bertényi Iván (Collegium Hungaricum, Bécs) Trefort Ágoston és a Gyakorló Főgymnasium alapításának dualizmus kori oktatáspolitikai környezetéről, Dr. Garai Imre (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) a középiskolai tanári hivatás formálására létrejött intézményrendszer két világháború közötti változásairól, valamint Dr. Gombocz János (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem) az 1945 utáni pedagógusképzés évtizedeiről nyújtottak élvezetes előadásokat.

A vendégek a konferencia során megtekinthették a főigazgatói szobát és a műemlékraktárat, melynek helyiségei feltehetőleg egykor a tanárképezde néhány terméül szolgálhattak. Kamarakiállításunkon pedig az örökbefogadott köteteken kívül a gimnázium könyvtárának néhány különleges kiadványát és a levéltában őrzött egykori iskolai emlékeket: többek között Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletét az egyesített középiskolai tanárképezde létrehozásáról, a gimnázium első anyakönyvét az 1874/1875. tanévből, egy látogató könyvet az 1877/1878. tanévből, valamint az 1882/1883. tanév órarendjét tekinthették meg az érdeklődők.

A két intézmény a jövőben is elkötelezett a közös együttműködés és a partneri kapcsolat ápolása iránt.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL