SEK

Kölcsönzéseit 5 alkalommal hosszabbíthatja meg, az alábbi módokon: e-mailen: kolcsonzo@sek.elte.hu telefonon: +36 94 519 6363 személyesen a közönségszolgálati pultnál Amennyiben elérte a hosszabbítások maximális számát, vagy a könyvre időközben előjegyzés érkezett, a kölcsönzési határidőt nem lehetséges meghosszabbítani, és a kiadványt vissza kell juttatnia a könyvtárba. A kikölcsönzött dokumentumok visszaadhatók:
Ki kölcsönözhet? Minden, a könyvtárba beiratkozott, 18 évnél idősebb magyar és külföldi állampolgár, illetve 14. életévét betöltött középiskolás diák kölcsönözhet. Kölcsönözni csak személyesen, érvényes kölcsönzőjeggyel tud. Fogyatékossággal élő személyek helyett egy általuk írásban meghatalmazott személy is kölcsönözhet. Mit kölcsönözhetek? Az online katalógusban szereplő, minden kölcsönözhető státuszú dokumentum kölcsönözhető. Nem kölcsönözhető dokumentumok:
A Savaria Könyvtár és Levéltár nyitvatartási idejében közösségi szolgálatra diákokat vár az alábbi feladatokra: digitalizálás (szkennelés, OCR karakterfelismertetés), videószerkesztés (csak előismeretekkel) videófelvételek készítése előzetes egyeztetéssel (előadások, rendezvények) RFID-címkézés Alkalmanként, időpontonként maximum 3 főt tudunk fogadni. Jelentkezését várjuk:
Az ELTE-n működő könyvtárak között egy úgynevezett gyűjtőköri megosztás van érvényben, melynek értelmében a különböző karokon működő könyvtárak és az Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjteménye együttesen biztosítják az egyetemen oktatott és kutatott tudományok szakirodalmához való közvetlen hozzáférést.
A Savaria Könyvtár és Levéltár – a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára jogutódaként – a Dunántúl egyik legnagyobb felsőoktatási könyvtára, amely 2017-től az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár egységeként működik. Nyilvános könyvtár, amelynek elsődleges feladata, hogy az intézményben folyó oktatás és kutatás szakirodalmi háttereként biztosítsa a hozzáférést a szükséges dokumentumokhoz és információkhoz.
ALEPH katalógus Elérés: http://aleph.sek.elte.hu A Savaria Könyvtár és Levéltár online számítógépes katalógusa a következő gyűjteményeket tartalmazza:
Törzsgyűjtemény A könyvtár az ELTE Savaria Egyetemi Központjában oktatott és kutatott tantárgyai körében gyűjti és közvetíti a szakirodalmat. A több mint 200 ezer kötetes állományából 30 ezer kötet szolgálja az idegennyelvi képzéseket. A könyvtár egyúttal a régió legnagyobb pedagógiai szakkönyvtára is, amely nemcsak a hagyományos pedagógusképzés tudományterületeit támogatja, hanem a gépész és gazdaságtudományi képzéseket is.
Regisztrálásra/beiratkozásra a könyvtár I. emeletén található információs pultnál, személyesen van lehetősége. Amennyiben Ön… … az ELTE hallgatója A könyvtárba ingyen iratkozhat be. Hallgatóként a beiratkozás egy szemeszterre érvényes. Olvasójegyként a diákigazolvány és olvasójegy szolgál, ezért kérjük, beiratkozáshoz személyi okmányain kívül ezt is hozza magával, illetve legyen mindig Önnél, amikor a könyvtárba látogat. … PEDAGÓGUS VAGY KÖZÉPISKOLás DIÁK 14. életévét betöltött, 16 év alatti középiskolás diákok ingyenesen iratkozhatnak be.